Sf. Calist Angelicoudes: “nu trebuie să învățăm pe nimeni fără împărtășirea Duhului Sfânt”

Rusalii St. Paul

     Trebuie ca și în privința acestor energii ale Duhului să aducem o dovedire mai clară din Sfintele Scripturi de Dumnezeu inspirate, arătând, pe lângă cele spuse, că suntem îmbunătățiți printr-o asemenea împărtășire de darul Duhului și că nu este fără primejdie a vrea să înveți pe cineva, fără participarea Duhului Sfânt, și să transmiți cuvânt potrivit de mântuire aproapelui și să-ți înalți mintea la cugete dumnezeiești. Dacă nu sălășluiește în suflet, în chip vădit, dumnezeiasca suflare, care învață în mod natural pe om cunoștința, potrivit lui Iov, care zice: ,,Suflarea celui Atotputernic este cea care dă învățătură” , nimeni nu ar putea fi învățat de Dumnezeu după făgăduința care spune că ,,toți vor fi ucenici ai lui Dumnezeu” , nici nu va putea învăța pe altul fără reproș cele ce sunt și cele potrivnice. De aceea vestitul în teologie, Grigorie, se împotrivește acestui avânt și acestei râvne care i-a cuprins pe toți astăzi să învețe [pe alții] și să vorbească cele ale Duhului fără Duhul. Și ucenicul cel iubit al lui Hristos, Ioan, zice: ,,Iar voi, ungere aveți de la Cel Sfânt și știți toate” . Și iarăși: ,,Cât despre voi, ungerea pe care ați luat-o de la El rămâne întru voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci precum ungerea Lui, vă învață despre toate, și adevărat este și nu este minciună, rămâneți întru El, așa cum v-a învățat” . De aceea spune și Pavel că ,,am primit Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu pe care le și grăim” . Astfel încât a crede că fără Duhul adevărului putem cunoaște sau vorbi în acord cu adevărul dumnezeiesc, în chip vădit, nebunie este.

Fragment din Sfântul Calist Angelicoudes, Trei tratate isihaste, Col. Viața în Hristos. Pagini de filocalie, vol. 2, Ed. Doxologia, Iași, 2002, pp. 142-143

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *